Σε προσλήψεις με συμβάσεις αορίστου χρόνου, για την κάλυψη 32 θέσεων εργασίας εξειδικευμένων προσόντων ή εμπειρίας, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής Εκπαίδευσης, προχωρά ο ΑΔΜΗΕ

Ειδικότερα, προκηρύσσονται:

- 28 θέσεις που απευθύνονται σε αποφοίτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με τις εξής ειδικότητες: διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, διπλωματούχοι μηχανολόγοι μηχανικοί, διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί, διπλωματούχοι αγρονόμοι- τοπογράφοι μηχανικοί, διπλωματούχοι μηχανικοί περιβάλλοντος, πτυχιούχοι γεωλόγοι, πτυχιούχοι πληροφορικής και πτυχιούχοι φυσικής

- τέσσερις θέσεις που απευθύνονται σε αποφοίτους τεχνολογικής εκπαίδευσης με τις εξής ειδικότητες: πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, πτυχιούχοι μηχανολόγοι μηχανικοί και πτυχιούχοι μηχανικοί περιβάλλοντος. 

Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη η οποία εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, όπως και η κύρωση των τελικών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τον νόμο, η παραλαβή και η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τον ΑΔΜΗΕ επιτυγχάνοντας έτσι βελτίωση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης. 

Οι νέοι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν θα εργαστούν πάνω στα μεγάλα projects του Διαχειριστή που είναι κρίσιμα για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, με έμφαση στην επέκταση και την αναβάθμιση του ηπειρωτικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στην υλοποίηση των νησιωτικών και διεθνών διασυνδέσεων που προβλέπονται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ. 

Η υποβολή των αιτήσεων για την κάλυψη των νέων θέσεων εργασίας θα ξεκινήσει στις 26/2/2024 και θα διαρκέσει έως και τις 11/3/2024. Η όλη διαδικασία θα γίνεται διαδικτυακά μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.admie.gr/Νέα/Ευκαιρίες καριέρας/Προσλήψεις με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου/Προκήρυξη 1/2024 

Το αμέσως προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί και νέα προκήρυξη για την κάλυψη 87 θέσεων εργασίας αορίστου χρόνου, προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων. 

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, με τις προκηρύξεις αυτές ο Διαχειριστής πραγματοποιεί ένα σημαντικό βήμα για την ανανέωση του τακτικού προσωπικού του, με δεδομένο ότι ο μέσος όρος ηλικίας υπερβαίνει τα 53 έτη. Την ίδια στιγμή, ο ΑΔΜΗΕ «τρέχει» για δεύτερη φορά το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα IPTO Talent που αφορά στην πρόσληψη νέων επιστημόνων με μηδενική έως ελάχιστη εργασιακή εμπειρία. Μέσα δε από το νέο Κέντρο Εκπαίδευσης που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2023, όχι μόνο αναβαθμίζει τις δεξιότητες του υφιστάμενου προσωπικού του, αλλά και στοχεύει στην προσέλκυση νέων ανθρώπων και στη δημιουργία της απαραίτητης δεξαμενής εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού που θα τροφοδοτήσει τη συνεχόμενη ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλά και του κλάδου ενέργειας της Ελλάδας ευρύτερα.