Η αλήθεια για το φινλανδικό μοντέλο στράτευσης

φωτογραφία αρθρογράφου
Γιάννης Παπαγιάννης

Αναγκαία στροφή για την Ευρώπη

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης