Αμ’ έπος, αμ’ έργον

φωτογραφία αρθρογράφου
Γιούλα Κουγιά