Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, ο βουλευτής που εξέθεσε τους πωλητές του «προοδευτισμού»

φωτογραφία αρθρογράφου
Νίκος Χιδίρογλου