Πρέπει να πάρω καινούργια τηλεόραση γιατί αυτή που έχω… είναι ελληνική αστυνομία

φωτογραφία αρθρογράφου
Μάνος Βουλαρίνος