Διμερής συνεκπαίδευση μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Περάμου Αττικής από 26 Μαρτίου έως και σήμερα, Παρασκευή 5 Απριλίου.

Όπως ανακοινώθηκε, η συνεκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένου Βασίλειου και επικεντρώθηκε στη σχεδίαση και διεξαγωγή αντικειμένων Βολών Μάχης Ταχείας Αντίδρασης (Close Quarter Battle, CQB) καθώς και Ειδικών Επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκειά της, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια, τα οποία συνέβαλαν στην επαύξηση της μαχητικής ικανότητας καθώς και στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στην συνεκπαίδευση, από ελληνικής πλευράς συμμετείχε προσωπικό και μέσα από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ ενώ από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου προσωπικό και μέσα του 43 Commando Fleet Protection Group Royal Marines.