Επανέρχεται στις 04:00 της Κυριακής η χειμερινή ώρα και οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να γυρίσουν μια ώρα πίσω και να δείξουν 03:00. 

Σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Μεταφορών αναφέρει ότι την Κυριακή «λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, ως ισχύει σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Ως εκ τούτου οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ σε 03:00 π.μ».