Χριστούγεννα: απαγορευμένη λέξη;

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης