Η αλήθεια για το φινλανδικό μοντέλο στράτευσης

φωτογραφία αρθρογράφου
Γιάννης Παπαγιάννης