Πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ: τσαπατσουλιά

φωτογραφία αρθρογράφου
Μάνος Βουλαρίνος