Περί αγαλμάτων...

φωτογραφία αρθρογράφου
Χρίστος Λιάπης