Οι χρήσιμοι ηλίθιοι της (αυτοκαταστροφικής) Δύσης

φωτογραφία αρθρογράφου
Μάνος Βουλαρίνος