Σήμα κινδύνου για την Ευρώπη

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης