Στις Βρυξέλλες η κτηνοτρόφος που ξέρει επακριβώς «Τι ψηφίσατε, ρε γίδια»

φωτογραφία αρθρογράφου
Γιούλα Κουγιά