Ο θαυμαστός καινούργιος κόσμος...

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης