Ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης και το υπουργείο Υγείας, υπέγραψαν κοινή υπουργική απόφαση για την τοποθέτηση τριών οπλιτών θητείας, πτυχιούχων Ιατρικής, για την υγειονομική κάλυψη κενών ιατρικών θέσεων στα περιφερειακά ιατρεία Φολέγανδρου, Σύμης και Ανάφης.

‘Οπως ανακοινώθηκε, το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των ανωτέρω οπλιτών θητείας, αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου.

Επιπλέον, από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στην εν λόγω θέση, δικαιούνται, πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, τις οριζόμενες από το υπουργείο Υγείας μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και την αποζημίωση για τις πραγματοποιθείσες εφημερίες, το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του πιστώσεις

«Το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στην ελληνική κοινωνία, όπου και όποτε παραστεί ανάγκη, προασπίζοντας την ευημερία των πολιτών και την ισότιμη πρόσβασή τους στο ύψιστο αγαθό της υγειονομικής περίθαλψης» ανέφερε ο Ιω. Κεφαλογιάννης.