Στη... Φάτνη του ΣΥΡΙΖΑ

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης