Την άμεση έναρξη και υλοποίηση εκτενούς έκτακτου επενδυτικού προγράμματος ύψους 10 εκατ. ευρώ, στον κλάδο της Συσκευασίας, το οποίο θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η εταιρεία Πλαστικά Θράκης.

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της συγκεκριμένης θυγατρικής του ομίλου, αλλά και ευρύτερα του κλάδου της Συσκευασίας.

Οι νέες επενδύσεις ανέρχονται στο ύψος των 10 εκατ. ευρώ περίπου και αναμένεται να βρίσκονται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024. Με βάση τον συγκεκριμένο χρονικό προγραμματισμό, οι νέες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξήσουν άμεσα και ειδικότερα από την αρχή του 2024 την παραγωγική δυναμικότητα της ως άνω θυγατρικής εταιρείας κατά 4.000 τόνους περίπου, σε ετήσια βάση.