Η Αλίκη στο Ναυτικό, ο Στέφανος στο Πυροβολικό

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης