Τουρκοφάγοι

φωτογραφία αρθρογράφου
Χάρης Παυλίδης