Το Υπουργείο Αθλητισμού εξέδωσε ανακοίνωση με απαντήσεις από μια σειρά ερωτημάτων όπως για το τι αλλάζει στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), η οποία από γνωμοδοτικό όργανο αποκτά αποφασιστικές αρμοδιότητες, για το αν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των κατόχων εισιτηρίων θα συνεχίσουν να υπάρχουν, για το τι αλλάζει ως προς τις κάμερες στα γήπεδα της Super League και της Basket League και πριν τον νέο νόμο αλλά και σε άλλες απορίες που μπορεί να έχει το φίλαθλο κοινό. Το κείμενο του Υπουργείου έχει ως εξής:

- Τι αλλάζει στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), η οποία από γνωμοδοτικό όργανο αποκτά αποφασιστικές αρμοδιότητες;

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) γίνεται 5μελής, ενώ μέχρι σήμερα ήταν 9μελής. Έτσι γίνεται πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική στην άσκηση των αυξημένων αρμοδιοτήτων της.
Η  σημαντικότερη αλλαγή είναι η επιβολή διοικητικών κυρώσεων με δέσμια αρμοδιότητα (αυτόματα πρόστιμα και ποινές για διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών), σε περιπτώσεις φαινομένων οπαδικής βίας ή παραβίασης συγκεκριμένων διατάξεων με τις οποίες επιδιώκεται να μπει επιτέλους μια τάξη στα γήπεδα (π.χ. ταυτοπροσωπία του δικαιούχου και του κατόχου ονομαστικού εισιτηρίου).

- Δειγματοληπτικοί έλεγχοι των κατόχων εισιτηρίων θα συνεχίσουν να υπάρχουν;

Θυμίζουμε ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στους κατόχους εισιτηρίων πέριξ ή μέσα στα γήπεδα είχαν θεσπιστεί με τον 1ο αθλητικό νόμο της προηγούμενης κυβερνητικής θητείας.
Πέραν του προστίμου, που από το 2019 είχε προβλεφθεί ότι θα επιβάλλεται σε όσους δεν κατέχουν εισιτήριο, ή δεν είναι ονομαστικό, ή δεν φέρει το ονοματεπώνυμό τους αλλά τα στοιχεία κάποιου άλλου, θα επιβάλλονται πλέον και οι εξής κυρώσεις: 
Α) ο παραβάτης θα απομακρύνεται υποχρεωτικά από την αθλητική εγκατάσταση και 
Β) τα στοιχεία τόσο του παραβάτη – κατόχου, όσο και του πραγματικού δικαιούχου θα καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων και θα απαγορεύεται η είσοδός τους στο συγκεκριμένο γήπεδο για 6 μήνες αρχικά και σε περίπτωση υποτροπής, εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, για 12 μήνες.Τα πρόστιμα πλέον θα είναι 500€ στην περίπτωση μη κατοχής ονομαστικού εισιτηρίου ή το 10πλάσιο του αντιτίμου του εισιτηρίου στην περίπτωση κατοχής εισιτηρίου που φέρει διαφορετικά στοιχεία από τα στοιχεία του κατόχου του.Μάλιστα, στην τελευταία περίπτωση το ίδιο πρόστιμο θα επιβάλλεται τόσο σε βάρος του κατόχου όσο και σε βάρος του πραγματικού δικαιούχου.

- Οι έλεγχοι αυτοί  θα έχουν συνέπειες μόνον για τους παραβάτες που είναι φυσικά πρόσωπα, δεν θα έχουν συνέπειες και για τις ομάδες;

Φυσικά και θα έχουν. Η ΕΛ.ΑΣ οφείλει να ενημερώνει τη ΔΕΑΒ για τη διαπίστωση τέτοιων παραβάσεων μετά από κάθε αγώνα.
• Αν οι παραβάσεις βεβαιωθούν εντός του γηπέδου και εντοπίζονται σε μία συγκεκριμένη θύρα, τότε η ΔΕΑΒ οφείλει να επιβάλει κύρωση κλεισίματος της συγκεκριμένης θύρας για 1 έως 2 αγωνιστικές.
• Αν διαπιστωθούν εκτεταμένες παραβάσεις σε μία ή περισσότερες θύρες κατά τον ίδιο αγώνα, τότε η ΔΕΑΒ οφείλει να επιβάλει κύρωση διεξαγωγής αγώνων κεκλεισμένων των θυρών για 1 έως 2 αγωνιστικές.
• Αν διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις σε 3 τουλάχιστον αγώνες της ίδιας ομάδας εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, τότε η ΔΕΑΒ οφείλει να επιβάλει κύρωση διεξαγωγής αγώνων κεκλεισμένων των θυρών για  2 αγωνιστικές.
Οι παραπάνω ποινές θα επιβάλλονται και σε περιπτώσεις μαζικής και βίαιης εισόδου στην εξέδρα, (τα λεγόμενα «ντου»), όταν αυτό διαπιστώνεται από τις κάμερες και καταγράφεται στην έκθεση της ΕΛ.ΑΣ
Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από ΔΕΑΒ μέσα σε 2 ημέρες από την παραλαβή της έκθεσης της Αστυνομίας, διαφορετικά επιβάλλονται από τον Υπουργό Αθλητισμού.

- Τι αλλάζει ως προς τις κάμερες; Δεν υπήρχαν κάμερες στα γήπεδα της Super League και της Basket League και πριν τον νέο νόμο;

Πράγματι κάμερες υπήρχαν στα γήπεδα  και πριν από τον νέο νόμο, όμως το πλαίσιο της λειτουργίας τους ήταν ατελές.Η 1η αλλαγή που επέρχεται με τον νέο νόμο είναι ο καθορισμός συγκεκριμένων ζωνών – σημείων κάλυψης των καμερών εντός και εκτός ενός γηπέδου.Οι ζώνες αυτές δεν αποφασίστηκαν αυθαίρετα, αλλά προκύπτουν από τη σύμβαση Σαιντ Ντενί του Συμβουλίου της Ευρώπης, που κυρώθηκε πρόσφατα (2022) από τη χώρα μας.Η 2η αλλαγή του νέου νόμου είναι η θεσμοθέτηση ενός «σφιχτού» και αυστηρού συστήματος προελέγχου των καμερών λίγες ημέρες πριν από κάθε αγώνα, αλλά και επανελέγχου (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τη λήξη κάθε αγώνα).Η σύννομη λειτουργία των καμερών θα γίνεται 3 ημέρες πριν από κάθε αγώνα και η αστυνομία που θα κάνει τον έλεγχο θα πρέπει να αναφέρει στη ΔΕΑΒ τόσο το «καλώς έχειν», όσο και την τυχόν διαπίστωση προβλημάτων στη λειτουργία τους.Αν διαπιστώνεται πρόβλημα η ομάδα θα έχει στη διάθεσή της 12 ώρες για να το αποκαταστήσει και, εφόσον αυτό συμβεί, ο αγώνας θα διεξάγεται κανονικά με θεατές.
Αν  όμως δεν το αποκαταστήσει, τότε ο αγώνας θα διεξάγεται χωρίς θεατές με απόφαση της ΔΕΑΒ.

Όπως προαναφέρθηκε, έλεγχος θα γίνεται από την Αστυνομία και την ημέρα του αγώνα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από αυτόν.Και στην περίπτωση αυτήν η Αστυνομία θα συντάσσει και θα αποστέλλει στη ΔΕΑΒ σχετική έκθεση, τόσο όταν  όλα είχαν καλώς, όσο και όταν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα.
Αν το πρόβλημα δεν ήταν επουσιώδες ή δεν προκλήθηκε από ανωτέρα βία, ο αμέσως επόμενος αγώνας θα διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών  με απόφαση της ΔΕΑΒ.Και στην περίπτωση αυτή η κύρωση θα επιβάλλεται από τη ΔΕΑΒ μέσα σε 2 ημέρες από την παραλαβή της έκθεσης της Αστυνομίας, διαφορετικά θα επιβάλλεται από τον Υπουργό Αθλητισμού.Τέλος, σημειώνεται ότι η παραπάνω διαδικασία των προελέγχων και των επανελέγχων των καμερών, αλλλά και οι κυρώσεις που τυχόν θα επιβληθούν με τις συγκεκριμένες διατάξεις, δεν θα εφαρμόζονται όταν θα πρόκειται για  διεθνείς αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων.

- Γιατί εξαιρούνται οι διεθνείς διοργανώσεις; Δεν θα πρέπει στις διοργανώσεις αυτές να λειτουργούν οι κάμερες;

Φυσικά και θα πρέπει να λειτουργούν κανονικά οι κάμερες και στους διεθνείς αγώνες των ομάδων μας. Όμως, επειδή οι διεθνείς αγώνες διοργανώνονται υπό την εποπτεία των διεθνών ομοσπονδιών και διέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο των ομοσπονδιών αυτών, κρίθηκε σκόπιμο να εξαιρεθούν από τις συγκεκριμένες διατάξεις που προβλέπουν τους προελέγχους και τους ελέγχους των καμερών κατά τη διάρκεια και μετά από τη λήξη τους. Θα συνεχίσουν να ακολουθούνται οι διαδικασίες που εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα από τις διεθνείς ομοσπονδίες που  επιβλέπουν τους διεθνείς αγώνες των ομάδων μας.

- Σε ποιες εγχώριες διοργανώσεις θα εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο των καμερών;

Αρχικά θα εφαρμόζεται για τους αγώνες των ομάδων της Super League  και της Basket League, δηλαδή για τις ομάδες που μετέχουν στις δύο ανώτερες επαγγελματικές κατηγορίες ποδοσφαίρου και μπάσκετ και μελλοντικά με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα μπορεί να επεκταθεί η εφαρμογή του πλαισίου αυτού και σε άλλες, κατώτερες, αγωνιστικές κατηγορίες, αλλά και σε άλλα ομαδικά αθλήματα.

- Τι αλλαγές επέρχονται στον νόμο 4326/2015 που αφορούν διοικητικές κυρώσεις για φαινόμενα βίας;

Κατ’ αρχάς η  χρηματική ποινή ύψους από 10.000€ μέχρι 1.000.000€, για περιπτώσεις πρόκλησης σοβαρών επεισοδίων ή παρότρυνσης σε πρόκληση τέτοιων επεισοδίων ή φαινομένων βίας, θα επιβάλλεται σε βάρος του υπεύθυνου φυσικού ή νομικού προσώπου από τη ΔΕΑΒ εντός 7 ημερών από τη ημέρα του συμβάντος.
Μόνον αν η ΔΕΑΒ δεν επιληφθεί εντός της παραπάνω 7ήμερης προθεσμίας, τότε θα επιβάλλονται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.Δεύτερον, η ΔΕΑΒ επίσης θα αποφασίζει για την επιβολή διοικητικών προληπτικών μέτρων όπως είναι π.χ. απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων, το κλείσιμο θυρών, η χρήση συγκεκριμένων θυρών από κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, η προσωρινή αναστολή ή ακόμη και η οριστική διακοπή πρωταθλημάτων ή διοργανώσεων. 
Και πάλι όμως, αν η ΔΕΑΒ δεν επιληφθεί για τη λήψη κάποιου από τα παραπάνω μέτρα εντός της παραπάνω 7ήμερης προθεσμίας, τα ίδια μέτρα  θα μπορούν να ληφθούν από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

- Γιατί καταργήθηκε η παράγραφος που προέβλεπε την επιβολή προστίμου για παρότρυνση σε τέλεση επεισοδίων από τον έντυπο ή τον ηλεκτρονικό Τύπο ή από το διαδίκτυο;

Διότι κρίθηκε ότι τουλάχιστον ως την παρότρυνση που γίνεται από φυσικά πρόσωπα μέσω του Τύπου, έντυπου ή ηλεκτρονικού ή από το διαδίκτυο, υπάρχει επαρκές πλαίσιο επιβολής τόσο διοικητικού προστίμου, με βάση την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, όσο και ποινικών κυρώσεων, με βάση την παρ. 5 του άρθρου 41ΣΤ του αθλητικού νόμου, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 15 του νέου νόμου που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή. 

- Σε ποιες περιπτώσεις θα επιβάλλονται οι λεγόμενες «αυτοματοποιημένες» διοικητικές κυρώσεις, από ποιο όργανο και με ποιες προϋποθέσεις;


• Σε περίπτωση ρίψης από την κερκίδα εντός του αγωνιστικού χώρου αντικειμένου πρόσφορου να προκαλέσει σωματική βλάβη και ιδίως κροτίδας, βεγγαλικού ή άλλης εύφλεκτης ύλης θα επιβάλλεται ποινή 1 αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών.
• Σε περίπτωση εισόδου θεατή στον αγωνιστικό χώρο, αν προκληθεί προσωρινή καθυστέρηση ή διακοπή του αγώνα, θα επιβάλλεται επίσης ποινή 1 αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών.
• Αν από την είσοδο θεατή προκληθεί ματαίωση ή οριστική διακοπή του αγώνα θα επιβάλλεται ποινή 3 αγωνιστικών  κεκλεισμένων των θυρών.
• Αν οι παραπάνω παραβάσεις (ρίψη ή είσοδος θεατή) συντρέξουν με μη κανονική λειτουργία των καμερών τότε οι παραπάνω ποινές διπλασιάζονται.
Όλες οι παραπάνω κυρώσεις θα επιβάλλονται από τη ΔΕΑΒ, κατά δέσμια αρμοδιότητα, εντός 4 ημερών από τη ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς να απαιτείτε προηγούμενη κλήση σε απολογία.
Για την επιβολή των παραπάνω κυρώσεων η ΔΕΑΒ θα στηρίζεται σε κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο και ιδίως στο οπτικοακουστικό υλικό που θα προκύπτει από τις κάμερες, στα φύλλα αγώνα, στις εκθέσεις των παρατηρητών και στην έκθεση της Αστυνομίας.Οι παραπάνω εκθέσεις και τα φύλλα αγώνα θα πρέπει να διαβιβάζονται στη ΔΕΑΒ εντός 48 ωρών από τον αγώνα.Και σε αυτήν την περίπτωση, αν η ΔΕΑΒ δεν επιληφθεί, οι ποινές επιβάλλονται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

-Τι είναι ακριβώς η «ρήτρα παραβατικότητας»  και πώς, με βάση τη ρήτρα αυτήν, θα απομειώνεται η χρηματοδότηση των ομάδων από το «στοίχημα»;

Προβλέπεται πλέον στον νόμο ότι αν μία ομάδα έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά, τελεσιδίκως και  κατ’ επανάληψη, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, για πειθαρχικές παραβάσεις των οπαδών της, ή ανθρώπων που συνδέονται με την ομάδα αυτήν, τότε θα απομειώνεται μέχρι 50% η χρηματοδότησή της από τον κρατικό «κουμπαρά» που για τον σκοπό αυτόν έχει δημιουργηθεί από τη φορολόγηση των κερδών από τυχερά παιχνίδια.Το ποσό της απομείωσης θα διατίθεται για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη βελτίωση των εποπτευόμενων από το κράτος αθλητικών υποδομών.  
Η εξειδίκευση των πειθαρχικών τιμωριών που θα συνεπάγονται  την απομείωση και των αντίστοιχων ποσοστών, θα γίνει με ΚΥΑ του Υπουργού των Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. 

- Ποιες αλλαγές επέρχονται στο πλαίσιο λειτουργίας των Λεσχών Φιλάθλων;

Επιγραμματικά, οι Λέσχες Φιλάθλων περιορίζονται πλέον σε μία (1) Λέσχη ανά έμβλημα αθλητικής ομάδας που θα αναγνωρίζεται και θα συνδέεται υποχρεωτικά με την υπάρχουσα Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (ΠΑΕ) και μόνον σε περίπτωση μη ύπαρξης ΠΑΕ θα συνδέεται και θα αναγνωρίζεται από το αθλητικό σωματείο.
Η αναγνωρισμένη από την ΠΑΕ ή από το αθλητικό σωματείο Λέσχη, θα πρέπει υποχρεωτικά να συστεγάζεται, ως προς την έδρα της, με την ΠΑΕ ή το σωματείο κατά περίπτωση.Η μη αναγνώριση λέσχης από  ΠΑΕ  θα συνιστά λόγο μη χρηματοδότησής της από το «στοίχημα».Ο νέος νόμος προβλέπει επίσης ρυθμίσεις για την εσωτερική οργάνωση και τη λειτουργία της Λέσχης, όπως π.χ. η ανάδειξη των διοικήσεων τους μέσω αρχαιρεσιών που θα διεξάγονται ανά 2ετία, ενώπιον εφορευτικής επιτροπής της οποίας θα προεδρεύει δικηγόρος. 

Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου οι νόμιμα υφιστάμενες και λειτουργούσες Λέσχες οφείλουν να ιδρύσουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Λεσχών Φιλάθλων».
Η μη συμμετοχή στη παραπάνω Ομοσπονδία θα αποτελεί λόγο μη αδειοδότησης και εν τέλει διάλυσης της Λέσχης.Κατ’ εξαίρεση από τον κανόνα της μίας Λέσχης ανά έμβλημα και υποχρεωτική υπαγωγή στην ΠΑΕ προβλέπεται όμως και η δυνατότητα σύνδεσης συγκεκριμένου Παραρτήματος αυτής της μίας Λέσχης με ΚΑΕ (μπάσκετ) ή  ΤΑΠ (βόλεϊ), εφόσον αυτό ζητηθεί από την ΚΑΕ ή το ΤΑΠ και εγκριθεί από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

- Γιατί θεωρείτε ότι όλα αυτά που θα εφαρμοστούν τώρα θα επιτύχουν, παρότι δεν έχει συμβεί τόσα χρόνια;

Διότι πλέον κινούμαστε σε ένα εντελώς ναό περιβάλλον, όπου τα πάντα περιγράφονται ρητά, κατηγορηματικά και χωρίς κενά στις διατάξεις. Κάνεις δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτές.

- Τα μέτρα αφορούν αποκλειστικά όσα συμβαίνουν εντός γηπέδων. Τα περισσότερα πρόσφατα επεισόδια, όμως, έχουν συμβεί έξω και μακριά από γήπεδα και αγώνες

Βεβαίως, αλλά στα ποδοσφαιρικά (κυρίως) γήπεδα και στις Λέσχες Φιλάθλων παρεισφρέουν και εκκολάπτονται όλες αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές, που εν τέλει εκφράζονται, με πρόσχημα τον αθλητισμό και εκτός γηπέδων.