Επιδιώκουν το χάος, αλλά δεν πρέπει να τους περάσει

φωτογραφία αρθρογράφου
Γιάννης Παπαγιάννης