Πρότυπο δομής εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας αποκτούν για πρώτη φορά τα κρατικά μουσεία, που λειτουργούν ή ιδρύονται από το υπουργείο Πολιτισμού.

Τον κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος έτυχε και της ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του αρμοδίου Συμβουλίου Μουσείων, συνέταξε η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠΠΟ. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των μουσείων. 

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως «η σύνταξη και η εφαρμογή εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των μουσείων, που λειτουργούν ή ιδρύονται από το υπουργείο Πολιτισμού, αποτελεί προαπαιτούμενο για την πιστοποίησή τους, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Η διαδικασία της πιστοποίησης των κρατικών μουσείων είναι υποχρεωτική και υιοθετεί τρεις άξονες: Την αξιοποίηση του Εθνικού Αρχείου Μνημείων στην καταγραφή και καταχώριση του συνόλου των κινητών μνημείων που ανήκουν στα μουσεία του ΥΠΠΟ, την αναβάθμιση των παρεχόμενων από τα μουσεία υπηρεσιών προς το κοινό, προκειμένου ο επισκέπτης να αισθανθεί ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της μέριμνας των επαγγελματιών των κρατικών μουσείων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μουσείων του ΥΠΠΟ, με σκοπό να διεκδικήσουν δυναμικά μέρος του ελεύθερου χρόνου των πολιτών, αλλά και να διαμορφώσουν διακριτή δημόσια εικόνα σε ένα διεθνές περιβάλλον». 

Η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική διαδικασία για τα περίπου 200 μουσεία που ανήκουν στο ΥΠΠΟ. Πρόκειται για μία ολιστική προσπάθεια αναβάθμισης αυτών των μουσείων, με στόχο την ανταποδοτικότητά τους προς τον επισκέπτη αλλά και την ενδυνάμωσή τους ως φορέων πολιτισμού, δια βίου μάθησης και κοινωνικής συνοχής, προσθέτει, μεταξύ άλλων, η ίδια ανακοίνωση, με την οποία επισυνάπτεται και η Υπουργική Απόφαση έγκρισης του περιγράμματος δομής πρότυπου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των μουσείων του ΥΠΠΟ σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4858/2021.